LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP ĐĂK NÔNG

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP ĐĂK NÔNG

Lượt xem:

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đăk Nông đã tổ chức lễ Tổng kết năm học 2017-2018. Đây là buổi lễ Tổng kết đầu tiên của Trung tâm, báo cáo thành quả học tập của các em học sinh cũng như sự cố gắng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm. Đến dự buổi [...]