Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đăk Nông

  • Điện thoại: 02613.607.607 - 02613.605.605
  • Email: ttgdhn.daknong@moet.edu.vn
  • Địa chỉ: Khu tái định cư B đồi Đăk Nur - Phường Nghĩa Đức - Thị xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông