Giám đốc Trung tâm Ngôi nhà may mắn Tp. HCM đến thăm Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đăk Nông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20/04/2018, bà Tim Aline Rebeaud Giám đốc Trung tâm Ngôi nhà may mắn Tp. HCM đến thăm Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đăk Nông.

Bà Tim và các thành viên trong đoàn đi tham quan phòng nội trú của Trung tâm

Bà Tim giao lưu với các em học sinh tại phòng nội trú của Trung tâm.