Giới thiệu

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đăk Nông, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được thành lập ngày ngày 10 tháng 03 năm 2015 và đưa vào hoạt động chính thức từ đầu năm học 2017 – 2018.

Đến nay đơn vị đã có 20 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trẻ, nhiệt tình, có tâm huyết với nghề và có trình độ chuyên môn vững vàng.

Hiện tại Trung tâm đón nhận nuôi dưỡng và giáo dục 24 cháu, trong đó chủ yếu là các trường hợp bị câm, điếc và Chậm phát triển trí tuệ.