Tổng kết năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 24/5/2019, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2018 – 2019, về dự lễ tổng kết có đầy đủ tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và 33 phụ huynh học sinh.

Tại buổi lễ Trung tâm đã khen thưởng 03 em học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình lớp học và 10 em học sinh nỗ lực vượt bậc trong học tập và rèn luyện (Mỗi học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình lớp học được tặng giấy khen và một phần quà trị giá 90.000 đồng; 10 em học sinh nỗ lực vượt bậc trong học tập và rèn luyện  được tặng mỗi em 1 giấy khen và 1 phần quà trị giá 45.000 đồng).

Tại buổi lễ Đoàn thanh niên siêu thị coopmac Đăk Nông cũng đến dự và tặng quà cho 33 em học sinh, động viên các em học tập tốt và sớm hòa nhập với cộng đồng.