SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC VIỆN KHGDVN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 05/7/2019, Trung tâm giáo dục Đặc biệt quốc gia, viện khoa học Giáo dục Việt Nam về làm việc với tỉnh Đăk Nông.

Tham dự buổi làm việc có PGS.TS Nguyễn Đức Minh – Phó Ban chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật Bộ Giáo dục và Đào tạo – Phó Viện trưởng Viện KHGDVN – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia; Đại diện Lãnh đạo các sở LĐ-TB&XH, Y tế, GD&ĐT, phòng GD&ĐT thị xã Gia Nghĩa và toàn thể CBQL, GV, CNV Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh.

Đợt làm việc nhằm khảo sát, đánh giá và tư vấn định hướng phát triển trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập về:

– Công tác can thiệp sớm TKT;

– Công tác xác định dạng và mức độ khuyết tật;

– Công tác chi trả chế độ bảo trợ xã hội cho TKT

– Công tác huy động TKT đến trường

– Công tác giáo dục hòa nhập

– Công tác giáo dục TKT tại cộng đồng

– Tư vấn về cơ sở vật chất của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập: Các phòng chức năng; trang thiết bị; đồ dùng; đồ chơi.

– Tư vấn về định hướng phát triển Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập về mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, tài chính.