KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15/5/-22/5) năm 2024 và 78 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai và triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết