Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 13/10/2023, tại Hội trường Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo Trung tâm và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm học 2023-2024, nhằm kiểm điểm Nghị quyết đề ra tại năm học 2022-2023, đồng thời xây dựng và bàn các biện pháp thực hiện kế hoạch trong năm học 2023-2024.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động thường niên của Trung tâm, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, đồng thời nghiêm túc rút ra những nguyên nhân, hạn chế; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là dịp mỗi cán bộ, giáo viên, người lao động thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng về những quyền lợi chính đáng đối với lãnh đạo Trung tâm.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Ảnh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm và toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Trung tâm. Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm học 2023-2024 đã diễn ra sôi nổi, tích cực.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành và Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm học 2022-2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2022-2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024; Quy chế thực hiện dân chủ năm học 2023-2024; Quy chế làm việc năm học 2023-2024; Quy định tiêu chí thi đua-khen thưởng đối với cán bộ viên chức và người lao động trong Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập năm học 2023-2024; Quy tắc ứng xử năm học 2023-2024.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo cán bộ viên chức và người lao động của Trung tâm đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức và người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Thầy Trần Thanh Ảnh – Giám đốc Trung tâm thay mặt cho Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến, thắc mắc và ghi nhận các kiến nghị của cán bộ, giáo viên, người lao động vào bản kế hoạch và các quy chế hoạt động trong năm học mới.

Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm học 2023 -2024 của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông đã thành công tốt đẹp. Mong rằng, trong năm học mới toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: tthtptgshn