Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022-2023 thành công tốt đẹp

Lượt xem:

Đọc bài viết

Được sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông, chiều ngày 28/10/2022 Trung tâm đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022-2023.

Hội nghị cán bộ, viên chức (CB, VC) là hoạt động thường niên của Trung tâm, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, đồng thời nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, từ đó đề ra phương hướng, kế hoạch và biện pháp phù hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới. Đây cũng là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Trung tâm được nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của nhóm, tổ chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị CB, VC năm học 2021-2022; Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, trong sạch, vững mạnh.

Với tầm quan trọng của Hội nghị, toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Trung tâm đã thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Ảnh thay mặt Ban Giám đốc đã trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC năm học 2021-2022 đồng thời trình bày Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với phương hướng chung: Thực hiện tốt chủ đề năm học Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh.

Hội nghị cũng được lắng nghe các bản báo cáo gắn liền với thực tiễn hoạt động của đơn vị trong năm học vừa qua. Đó là các báo cáo của tổ chuyên môn; báo cáo của đồng chí Ngô Thị Lam (Kế toán) về công tác thu, chi tài chính và phúc lợi của cơ quan…

Tất cả các ý kiến tham gia đều có ý nghĩa xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm xây dựng đơn vị ngày càng phát triển. Đồng chí Trần Thanh Ảnh đã thay mặt cho Ban Giám đốc giải đáp các ý kiến đóng góp của đoàn viên lao động và tổ chuyên môn trong Trung tâm, giải đáp từng ý kiến với đầy đủ thông tin, có tính thuyết phục cao và đã nhận được sự nhất trí, đồng tình của toàn thể Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua nội qui, qui chế cơ quan; phát động phong trào thi đua; thông qua tiêu chí chấm điểm thi đua năm học 2022-2023; thông qua Nghị quyết Hội nghị và cam kết giao ước thi đua giữa Chủ tịch Công đoàn, CB, VC với Ban Giám đốc.

Hội nghị đã tiến hành trong không khí đối thoại dân chủ, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần Đoàn kết – Chung sức – Chung lòng hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm học mới năm học 2022-2023.

Tin/ảnh: Phòng can thiệp sớm