Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2023 – 2028

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 12/4/2023, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Thanh Thái, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông; đồng chí Biên Anh Việt, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông; đồng chí Trần Thanh Ảnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm và toàn thể đoàn viên công đoàn Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông.

Đồng chí Nguyễn Thị Khang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2023, phát biểu khai mạc Đại hội

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, cấp ủy Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông khóa II nhiệm kỳ 2017-2023 tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2023, kiểm điểm những mặt đã làm được và chưa làm được, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở lần thứ III khóa 2023-2028 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông lần thứ V.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Trung tâm và Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở, sự nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn nên các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có một số điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ vừa qua là:

Thứ nhất: Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền, tận dụng được lợi thế của internet và các trang mạng xã hội kết hợp với hệ thống văn bản điển tử của cơ quan. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng lên.

Thứ hai: Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc.

Thứ ba: Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới. Đã tổ chức được các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề riêng của công đoàn qua đó có nhiều cá nhân xuất sắc được khen thưởng. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ đã phát huy tinh thần lao động hăng say của đội ngũ đoàn viên, người lao động trong Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông.

Thứ tư: Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Trần Thanh Ảnh, Bí Thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông biểu dương và ghi nhận đánh  giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCHCĐ và toàn thể đoàn viên, người lao động trong Trung tâm, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ  của Trung tâm, trên cơ sở đó hằng năm nhiều cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị còn hạn chế. Các hoạt động Công đoàn chưa có nhiều sự đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Đồng chí đề nghị BCHCĐ khóa mới cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Thanh Ảnh, Bí thư Chi Bộ, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng chí Phan Thanh Thái, Chỉ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông trong nhiệm kỳ vừa qua là rất quan trọng. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa quan BCHCĐ Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong viên chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục động viên viên chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là các cuộc vận động, hoạt động lớn do công đoàn cấp trên tổ chức…

Đồng chí Phan Thanh Thái, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, tặng hoa chức mừng và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCHCĐ Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm được BCHCĐ khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2023-2028, BCHCĐ cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn, bầu Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng với BCHCĐ Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2023-2028

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, kết thúc chương trình Đại hội, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với 04 chỉ tiêu lớn phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin, ảnh: tthtptgdhn