Bữa ăn của học sinh khuyết tật tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đăk Nông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bữa ăn đầm ấm của các cháu học sinh khuyết tật. Luôn có sự nỗ lực yêu thương của các cô bảo mẫu, cấp dưỡng, giáo viên trực nội trú bán trú hỗ trợ các cháu trong bữa ăn, để các cháu đủ dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe để học tập và phát triển về chất.